Voor meer foto's van de vogeltentoonstelling De "Kolibri" zie >  *Deel 1*   &   *Deel 3*       

©  Freerk Boskers